Stichting Beheer BRL 2506

 

Per jaar komt er circa 23 miljoen ton aan steenachtige afvalstoffen (puin) vrij. Dit materiaal wordt bewerkt tot recyclinggranulaat en kan vervolgens worden hergebruikt voor toepassing in GWW-werken en als toeslagmateriaal in beton. Het is van groot belang dat wordt geborgd dat recyclinggranulaat voldoet aan de strenge milieu- en civieltechnische eisen.


De Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 Recyclinggranulaten (BRL2506) geeft de producteisen die aan recyclinggranulaten worden gesteld en stelt eisen aan het door de producent te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen. Tevens bevat deze beoordelingsrichtlijn specifieke regels gericht op het voorkómen van asbest en teerhoudend asfalt in recyclinggranulaat.


Producenten van recyclinggranulaten kunnen zich laten certificeren volgens de BRL2506. De daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling geeft daarbij de volgende kwaliteitsverklaringen af:

-NL-BSB-certificaat waarmee aangetoond wordt dat voldaan wordt aan het Besluit bodemkwaliteit;

-kwaliteitsverklaring voor de overige aspecten (niet-NL BSB en niet-essentiële eigenschappen).

 

Het beheer van de norm BRL2506 is ondergebracht in de Stichting Beheer BRL2506. Op deze website treft u alle informatie aan over de BRL2506. Ook kunt u het certificatieschema en andere documenten downloaden. Door het bestuur van de Stichting is een Mission Statement vastgesteld. 


Klik hier voor een overzicht van certificatie-instellingen BRL2506.

 

webdesign