Certificatie-instellingen


De volgende certificatie-instellingen zijn geaccrediteerd en aangewezen voor het afgeven van kwaliteitsverklaringen volgens de BRL 2506.


Normec b.v.

SGS Intron Certificatie b.v.

KIWA Nederland b.v.

SKG-IKOB b.v.

webdesign