Mission Statement


Door het bestuur is de volgende mission statement vastgesteld:


De Stichting Beheer BRL2506 heeft de volgende hoofdtaken.

  • Het beheren van één of meer certificatieschema's, waaronder BRL 2506, ten behoeve van de kwaliteitsborging in de recyclingsector.
  • Het verlenen van het recht aan certificaatinstellingen om onder voorwaarden certificaten / kwaliteitsverklaringen af te geven volgens voornoemde certificatieschema’s.
  • Informatievoorziening over de certificatieschema's richting certificaathouders en andere betrokkenen.
  • Het in stand houden van een Centraal College van Deskundigen met een brede vertegenwoordiging van producenten, afnemers en andere betrokkenen.
  • Het formuleren en vastleggen van milieutechnische-, civieltechnische en kwalitatieve eisen waaraan recyclingproducten minimaal moeten voldoen, binnen de daarvoor geldende kaders.

Hiermee levert de Stichting Beheer BRL 2506 een bijdrage aan een circulaire inzet van bouwgrondstoffen en daarmee op het besparen op natuurlijke bronnen.


 

 

webdesign