Organisatie

 

De Nationale Beoordelingsrichtlijn Recyclinggranulaten (BRL2506) wordt opgesteld en vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen BRL2506 (CCvD BRL2506).


In het CCvD BRL2506 zitten vertegenwoordigers van producenten en afnemers van recyclinggranulaat, toeleveranciers van steenachtige afvalstoffen, betrokken overheidsorganisaties en de certificatie-instellingen. Hierdoor bestaat er een breed draagvlak voor de certificatie-eisen. Zie voor samenstelling en het reglement van het CCvD BRL2506 de documentenpagina.


Het beheer van de BRL2506 is ondergebracht in de Stichting Beheer BRL2506. De Stichting is opgericht door de twee brancheorganisatie van producenten van recyclinggranulaat, namelijk BRBS Recycling en BMR. Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heren J. Poppe (onafhankelijk voorzitter), G. Kok (penningmeester), G. Hoogeboom (secretaris), H. Boer en T. Dijkhoff.


Het secretariaat van de Stichting Beheer BRL2506 is ondergebracht bij MiSa advies b.v. 


Voor vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

webdesign