Wijziging BRL 2506-1 (2018)


De achterliggende tijd is gewerkt aan de voorbereiding van een wijzigingsversie van de BRL2506-1. De ontwerpversie wordt nu ter consultatie voorgelegd aan het werkveld. Producenten, afnemers en andere belanghebbenden kunnen op de ontwerpversie reageren.

 


BRL 2506-1 ontwerp wijzigingsversie 2018 (consultatieversie)

Reactieformulier

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

  • de punten uit het interpretatiedocument betreffende BRL 2506-1 zijn verwerkt;
  • er zijn eisen toegevoegd voor enkele gebonden producten;
  • enkele opmerkingen uit het CCvD BRL 2506 zijn verwerkt;
  • hoofdstuk 4 is volledig herschreven (de huidige tekst is verwijderd en in de ontwerpversie niet meer zichtbaar, de nieuwe tekst is gemarkeerd);
  • door het herschrijven van hoofdstuk 4 is ook hoofdstuk 6 volledig vervallen (de huidige tekst is verwijderd en in de ontwerpversie niet meer zichtbaar);
  • paragraaf 5.2.4. is volledig herschreven (de huidige tekst is verwijderd en in de ontwerpversie niet meer zichtbaar, de nieuwe tekst is gemarkeerd);
  • in bijlage B zijn tabellen samengevoegd van de hoofdstukken 4 en 6 en bijlagen B, C en D. Dit leidt ertoe dat ook bijlagen C en D zijn vervallen en verwijderd (de huidige tekst is verwijderd en in de ontwerpversie niet meer zichtbaar);
  • in bijlage B zijn met name de inhoudelijke wijzigingen gemarkeerd, de tekstuele aanpassingen zijn niet gemarkeerd;
  • de opmaak / lay-out wordt in de definitieve versie nog verder bijgewerkt.

 

Reacties op de ontwerp wijzigingsversie dienen uiterlijk op 7 juni 2018 te zijn ingediend door middel van het daarvoor bedoelde reactieformulier. Alleen op deze wijze ingediende reacties worden in behandeling genomen!

 


 

webdesign