Wijziging BRL 2506-1 en BRL2506-2 (2019)Op 12 februari 2019 heeft het College van Deskundigen BRL 2506 besloten de ontwerp BRL 2506-1 en de ontwerp BRL 2506-2 vrij te geven voor een externe consultatieronde. 


De consultatie liep van 22 februari tot en met 22 maart 2019. De ontvangen inspraakreacties worden momenteel verwerkt. 


De aanleiding van de voorgenomen wijziging kan als volgt worden samengevat. 


In januari 2020 is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit voorzien, waarin wijzigingen van BRL-en worden opgenomen in Bijlage C van de Regeling. Voor de BRL 2506-2 geldt dat beoogd wordt de voorliggende ontwerp-BRL mee te laten lopen in deze procedure tot wijziging.


Voor de BRL 2506-1 is dit de tweede consultatieronde. Na de eerste consultatieronde is commentaar ontvangen van belanghebbenden en van de Stichting KOMO. De wijzigingen zijn besproken in de Technische Werkgroep en in het College van Deskundigen BRL 2506. Besloten is om de aangepaste versie nogmaals voor consultatie vrij te geven.  

 

Het Bestuur van de Stichting Beheer BRL 2506 wil graag de beide delen van de BRL gelijktijdig van kracht laten worden. Daarom is er voor gekozen om ook de consultatierondes voor beide delen parallel te laten verlopen.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

  • De eisen (DAA) aan de acceptant op locaties (deel 1 en 2) zijn aangepast.
  • Een aantal definities is aangepast (deel 1 en 2), waaronder de definitie van steenachtige stoffen die als input voor beide BRL-delen gelden. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de verscheidenheid van steenachtige materialen toeneemt. Niet alle steenachtige materialen zijn geschikt als grondstof voor gecertificeerd recyclinggranulaat.
  • De acceptatieprocedure is aangepast, inclusief de asbestzorgvuldigheidsmodule; (deel 1 en 2). Wijzigingen hebben onder meer betrekking op de controle op asbest bij acceptatie in verschillende logistieke situaties (vaste, mobiele en locaties van derden).
  • In bijlage A (deel 1 en 2) is de bepaling van het gewogen gehalte aan asbest aangepast naar aanleiding van wijziging van de NEN 5896 (wijziging fractie van 16 naar 20 mm).
  • Bezoekfrequenties van Certificatie Instellingen zijn eenduidiger en gelijkgetrokken tussen deel 1 en deel 2 van de BRL.
  • Verwerking van eerdere interpretaties van het Centraal College van Deskundigen in de tekst van de beide BRL-delen.
  • In BRL 2506 deel 1 geldt dat in bijlage B nu een overzicht is opgenomen van alle bepalingen, eisen en keuringsfrequenties.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via 06-10027409 of info@brl2506.nl


BRL 2506-1 ontwerp d.d. 2019-02-12.schoon.pdf

BRL 202506-1 ontwerp d.d. 2019-02-12 wijzigingen gemarkeerd.pdf

BRL 2506-2 ontwerp d.d. 2019-02-12 schoon.pdf

BRL 2506-2 ontwerp d.d. 2019-02-12 wijzigingen gemarkeerd.pdf

Reactieformulier

 


webdesign