Certificaatregister


De Stichting Beheer BRL2506 houdt (nog) geen eigen register van certificaathouders bij, aangezien op de onderstaande plaatsen reeds een overzicht van certificaathouders BRL2506 wordt bijgehouden.


Voor de op grond van de BRL2506 afgegeven NL-BSB certificaten wordt verwezen naar de lijst met Erkenningen Besluit bodemkwaliteit in beheer bij RWS leefomgeving.


Ook is een certificaatregister beschikbaar op de website van de Stichting Bouwkwaliteit.

webdesign