Documenten


Hieronder is een overzicht opgenomen van door het bestuur en door het Centraal College van Deskundigen BRL2506 vastgestelde documenten.

 

Kenmerken Titel Versie

Datum

BRL2506

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506
Recyclinggranulaten d.d. 29-11-2012
- 29-11-2012
Wijzigingsblad BRL 2506 Recyclinggranulaten d.d. 31-12-2014
- 31-12-2014
BRL2506-1 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Recyclinggranulaten;
Deel 1 KOMO® Productcertificaat d.d. 25-01-2017
- 08-03-2017
Modelcertificaat BRL2506-1
-
BRL2506-2 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Recyclinggranulaten;
Deel 2 NL BSB® Productcertificaat d.d. 13-05-2016
- 30-06-2016
Modelcertificaat BRL2506 NL-BSB gebonden (blanco) - april 2018
Modelcertificaat BRL2506 NL-BSB ongebonden (blanco) - april 2018
Interpretatiedocument BRL2506-1 en BRL2506-2 2017-02 11-12-2017
SBBRL2506-10
Informatief Toelichting op de overgangsregeling van BRL2506 naar BRL2506-1 en BRL2506-2
- -

SBBRL2506-01

Overzicht vastgestelde en vigerende documenten
2015-01
10-10-2015

SBBRL2506-02

Reglement voor het bestuur
2014-01 08-12-2014

SBBRL2506-03

Reglement voor het CCvD Recyclinggranulaten
2015-01 01-10-2015

SBBRL2506-04

Samenstelling CCvD Recyclinggranulaten
2017-02
21-08-2017

SBBRL2506-05

Model Verklaring van vertegenwoordiging en geheimhoudingsverklaring
2014-01
08-12-2014

SBBRL2506-06

Model Overeenkomst SBBRL2506 en CI
2015-01 01-10-2015

SBBRL2506-07

Jaarvergoeding certificaathouders
2018-01
03-12-2018

SBBRL2506-08

Reglement beeldmerk BRL2506

n.v.t. n.v.t.
SBBRL2506-09
Organisatieschema
2014-01
08-12-2014

Statuten
n.v.t.
27-02-2014

Toelichting document BRL2506-1: 
Op 22 maart 2017 is het document gewijzigd gepubliceerd vanwege de volgende tekstuele aanpassingen: datum in de koptekst (vermelding datum bindend verklaring in plaats van vaststellingsdatum), in paragraaf 1.3 ontbrak eenmaal een datumvermelding en blanco pagina is vervallen. Ook is de datum van de BRL toegevoegd aan het model certificaat.  

Toelichting kolom Datum:
De datum is de vaststellingsdatum of, ingeval van toepassing, de datum van goedkeuring. In het document staat aangegeven wie het document heeft vastgesteld en / of goedgekeurd (CCvD BRL2506 of bestuur).
webdesign