Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten

Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten beheert certificatieschema's en certificaatregisters van onder meer de BRL 2506 ten behoeve van de kwaliteitsborging van recyclinggranulaten.

Organisatie

Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten beheert schema's voor de kwaliteitsborging van recyclinggranulaten.

Meer over de organisatie

Documenten

Bekijk de documenten die horen bij de BRL2506 en de algemene documenten.

Bekijk de documenten

Certificaatregister

Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten beheert binnenkort het BRL2506 certificaatregister

Naar het certificaatregister

Nieuws
16 / 04 / 2020

Publicatie gewijzigde Regeling bodemkwaliteit uitgesteld

Het ministerie van IenW heeft aangegeven dat de gewijzigde Regeling bodemkwaliteit niet per 1 april 2020 is gepubliceerd. Dit betekent dat er momenteel nog geen certificaten op basis van BRL 2506 deel 2 d.d. 15-7-2019 kunnen worden erkend. Zodra nadere informatie beschikbaar is van het ministerie berichten we daarover.
16 / 04 / 2020

Richtlijn uitvoeren audits tijdens coronacrisis

Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten verzoekt de CI’s in de huidige coronacrisis de richtlijnen van het RIVM onverkort te hanteren. Dit vergt een andere wijze van auditen dan tot nu toe gebruikelijk. De CI’s wordt verzocht om bestaande auditprogramma’s van de BRL 2506 zoveel mogelijk te volgen. Daar waar het nog mogelijk is om conformiteitsbeoordelingen op locatie uit te voeren, kan dat doorgang vinden. Daar waar dat niet meer gaat, kan worden overgegaan op remote audits.

De geaccrediteerde certificatie-instellingen:

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.