Privacy

Privacyverklaring Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten 

27 januari 2020

Uw privacy is voor Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij die altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. 

Het beheer van de BRL2506 is ondergebracht in de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten. De belangrijkste taken van deze Stichting zijn:

  • Het beheren van één of meer certificatieschema's, waaronder BRL 2506, ten behoeve van de kwaliteitsborging in de recyclingsector;
  • Het verlenen van het recht aan certificaatinstellingen om onder voorwaarden certificaten / kwaliteitsverklaringen af te geven volgens voornoemde certificatieschema’s;
  • Informatievoorziening over de certificatieschema's richting certificaathouders en andere betrokkenen;
  • Het in stand houden van een Centraal College van Deskundigen met een brede vertegenwoordiging van producenten, afnemers en andere betrokkenen;
  • Het formuleren en vastleggen van milieutechnische-, civieltechnische en kwalitatieve eisen waaraan recyclingproducten minimaal moeten voldoen, binnen de daarvoor geldende kaders.

  Hieronder vertellen wij u welke contactgegevens wij hiervoor verwerken en op welke wijze.

  Persoonsgegevens van certificaathouders en certificaatinstellingen

  Van de certificaathouders bewaren wij de volgende contactgegevens: naam bedrijf certificaathouder, contact e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn door de certificaathouders opgegeven bij de certificaatinstelling. Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten krijgt deze gegevens van de certificaatinstellingen zodat zij het certificaatregister kan beheren en certificaathouders kan informeren over schemawijzigingen. De contactgegevens worden bewaard totdat er een wijziging of een verzoek tot verwijdering wordt ingediend. Gezien onze taak hebben wij een legitiem belang om dit te doen.

  Van de certificaatinstelling publiceren wij op de website enkel de bedrijfsnaam, het logo en een link naar de website van de certificaatinstelling. 

  Contactformulier (e-mail) 

  Via het contactformulier of via een e-mail kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Informeren

  Wij hebben de taak om u te informeren over ontwikkelingen van de certificatieschema's. Dit doen wij voornamelijk per post, e-mail en soms per telefoon. Gezien onze taak hebben wij een legitiem belang om dit te doen. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze correspondentie. Bij onze communicatiemiddelen staat hoe dat moet.

  Voor ons mailprogramma Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten. 

  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

  Wij geven uw contactgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

  Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven.

  Cookies

  Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. 

  Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. 

  Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.

  Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen. 

  Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring. 

  Google Analytics

  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment"  van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat u toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.

  Beveiliging

  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

  U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Klacht indienen

  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens 

  Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten 
  Bezoekadres:
  Rijksstraatweg 69
  4194 SK Meteren

  0345-471380
  info@brl2506.nl

  Cookieverklaring

  Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

  Mijn winkelwagen

  U heeft nog niks in uw winkelwagen.