Organisatie

Over Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten

Het beheer van de Beoordelingsrichtlijn Recyclinggranulaten (BRL2506) is ondergebracht in de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten. Deze stichting is opgericht door de twee brancheorganisaties van producenten van recyclinggranulaat, BRBS Recycling en BMR. 

De Nationale Beoordelingsrichtlijn Recyclinggranulaten (BRL2506) wordt opgesteld en vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen BRL2506 (CCvD BRL2506). In het CCvD BRL2506 zitten vertegenwoordigers van producenten en afnemers van recyclinggranulaat, toeleveranciers van steenachtige afvalstoffen, betrokken overheidsorganisaties en de certificatie-instellingen. Hierdoor bestaat er een breed draagvlak voor de certificatie-eisen. De samenstelling en het reglement van het CCvD BRL2506 vindt u onder documenten.
 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • J. Poppe (onafhankelijk voorzitter)
  • G. Kok (penningmeester)
  • G. Hoogeboom (secretaris)
  • H. Boer
  • T. Dijkhoff

Het secretariaat van de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten is ondergebracht bij MiSa advies b.v. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Lid van Vereniging van Schemabeheerders

Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten is lid van de Vereniging van Schemabeheerders (VvS). Dit betekent dat de stichting (uiterlijk vóór 1 november 2020) werkt volgens de NTA 8813. Eens in de twee jaar toetst een externe beoordelaar op het voldoen aan deze norm. Zo waarborgt de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten haar onafhankelijkheid en de kwaliteit van haar schemabeheer.

Mission Statement

De Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten heeft de volgende hoofdtaken:

  • Het beheren van één of meer certificatieschema's, waaronder BRL 2506, ten behoeve van de kwaliteitsborging in de recyclingsector;
  • Het verlenen van het recht aan certificaatinstellingen om onder voorwaarden certificaten / kwaliteitsverklaringen af te geven volgens voornoemde certificatieschema’s;
  • Informatievoorziening over de certificatieschema's richting certificaathouders en andere betrokkenen;
  • Het in stand houden van een Centraal College van Deskundigen met een brede vertegenwoordiging van producenten, afnemers en andere betrokkenen;
  • Het formuleren en vastleggen van milieutechnische-, civieltechnische en kwalitatieve eisen waaraan recyclingproducten minimaal moeten voldoen, binnen de daarvoor geldende kaders.

Hiermee levert de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten een bijdrage aan een circulaire inzet van bouwgrondstoffen en daarmee aan het besparen op natuurlijke bronnen.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.