Over de BRL2506

BRL 2506 

Per jaar komt er circa 23 miljoen ton aan steenachtige afvalstoffen (puin) vrij. Dit materiaal wordt bewerkt tot recyclinggranulaat en kan vervolgens worden hergebruikt voor toepassing in GWW-werken en als toeslagmateriaal in beton. Het is van groot belang dat wordt geborgd dat recyclinggranulaat voldoet aan de strenge milieu- en civieltechnische eisen.

De beoordelingsrichtlijn BRL2506 geeft de producteisen die aan recyclinggranulaten worden gesteld en stelt eisen aan het door de producent te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen. Tevens bevat deze beoordelingsrichtlijn specifieke regels gericht op het voorkómen van asbest en teerhoudend asfalt in recyclinggranulaat.

Producenten van recyclinggranulaten kunnen zich laten certificeren volgens de BRL2506. De daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling geeft daarbij de volgende kwaliteitsverklaringen af:

  • NL-BSB-certificaat waarmee wordt aangetoond dat voldaan wordt aan het Besluit bodemkwaliteit
  • Kwaliteitsverklaring voor de overige aspecten (niet-NL BSB en niet-essentiële eigenschappen)

Certificaathouders

De Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten beheert het register van BRL2506 certificaathouders.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.