Nieuws

14 / 03 / 2024

Concept-wijzigingsblad BRL 2506-2 ligt ter consultatie tot en met 9 april 2024

Het concept-wijzigingsblad BRL 2506-2 ligt voor ter consultatie. U kunt uw zienswijze indienen tot en met 9 april 2024.
31 / 10 / 2023

BRL2508 vrijgegeven ter consultatie tot en met 23 november 2023

Het Centraal College van Deskundigen Recyclinggranulaten heeft de concept BRL 2508, voor mengsels van primaire en secundaire grondstoffen voor beton, vrijgegeven ter consultatie. Tot en met 23 november kunt u uw zienswijze indienen.
11 / 06 / 2020

Gewijzigde Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd

Op 5 juni 2020 is, met enige vertraging, de gewijzigde Regeling bodemkwaliteit door het ministerie van I&W gepubliceerd in de Staatscourant. In deze publicatie is een verwijzing naar de gewijzigde BRL 2506 deel 2 opgenomen. Daardoor kunnen vanaf heden NL-BSB-certificaten die zijn afgegeven op basis van de BRL 2506 deel 2 (versie 15 juli 2019) worden erkend door Bodemplus.
10 / 06 / 2020

Certificaatregister BRL 2506 gepubliceerd

Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten heeft op haar website nu een register opgenomen van gecertificeerde bedrijven. Hiermee is de vindbaarheid van de certificaathouders vergroot. Ook is eenvoudig te zien voor welke producten de bedrijven gecertificeerd zijn.
16 / 04 / 2020

Publicatie gewijzigde Regeling bodemkwaliteit uitgesteld

Het ministerie van IenW heeft aangegeven dat de gewijzigde Regeling bodemkwaliteit niet per 1 april 2020 is gepubliceerd. Dit betekent dat er momenteel nog geen certificaten op basis van BRL 2506 deel 2 d.d. 15-7-2019 kunnen worden erkend. Zodra nadere informatie beschikbaar is van het ministerie berichten we daarover.
16 / 04 / 2020

Richtlijn uitvoeren audits tijdens coronacrisis

Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten verzoekt de CI’s in de huidige coronacrisis de richtlijnen van het RIVM onverkort te hanteren. Dit vergt een andere wijze van auditen dan tot nu toe gebruikelijk. De CI’s wordt verzocht om bestaande auditprogramma’s van de BRL 2506 zoveel mogelijk te volgen. Daar waar het nog mogelijk is om conformiteitsbeoordelingen op locatie uit te voeren, kan dat doorgang vinden. Daar waar dat niet meer gaat, kan worden overgegaan op remote audits.
20 / 01 / 2020

Welkom op de nieuwe website van Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten

Op 7 december 2019 heeft het bestuur besloten om de naam van de stichting te wijzigen in Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten. Een nieuwe naam betekent ook een nieuwe website en een aangepast logo.
17 / 01 / 2020

Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten, onze nieuwe naam

Vanwege de ontwikkeling van de BRL 2508 heeft de Stichting Beheer BRL2506 haar naam gewijzigd in Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten.
16 / 01 / 2020

Inwerkingtreding gewijzigde BRL’s 2506 per 1 april 2020

In 2019 zijn de gewijzigde BRL’s 2506 (deel 1 en 2) vastgesteld. De BRL 2506 deel 2 wordt opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit die per 1 april 2020 wordt gewijzigd. Het Bestuur van de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten heeft besloten de beide delen van de BRL gelijktijdig van kracht te laten worden op 1 april 2020.
15 / 01 / 2020

Ontwikkeling BRL2508

De Stichting Beheer BRL2506 heeft in 2018 het initiatief gefaciliteerd om een BRL op te stellen voor mengsels van primaire en secundaire granulaten als toeslagmateriaal voor beton, de BRL2508.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.